kelas

نوامبر 17, 2008

به نظڙت این طوڙی باکلاس تڙم یا این طوڙی؟

 

(ڙ همان ر است که برای ادای آن باید نوک زبان را تا حد امکان به ته حلق نزدیک کنید.)

Advertisements

دهه هشتاد

نوامبر 17, 2008

یه روز میشه نوستالژی همین ساسی مانکن رو خواهیم داشت. یعنی «وای وای وااااااای پارمیدای من کوش» همون حسی رو بده که «انگار از یه معبد عشق قدیمی تو میای» و «کفتر کاکل به سر وای وای» الان میدن.

Daydying

نوامبر 17, 2008

این هم شد زندگی؟ امان از این روزمَرْگی.

(ر را از اعماق حلق ادا نمایید.)